schoon water voor Coffee Bay

Aangezien de meeste huishoudens in landelijk Transkei nog steeds verstoken zijn van aansluiting op de waterleiding is de toegang tot schoon drinkwater een probleem.

Meestal halen de vrouwen dan het water bij een rivier of poeltje. Omdat brandhout steeds schaarser wordt en paraffine alsmaar duurder koken steeds minder  mensen het vervuilde water. Met desastreuze gevolgen . Cholera, dysenterie en diarree hebben een hogere zuigelingensterfte en een lagere levensverwachting tot gevolg.

Stichting Obonto heeft daarom een aantal methodieken om water te zuiveren onderzocht. Na contact te hebben gelegd met verschillende waterfilter producenten hebben we een aantal keramische filters van Nazava kunnen meenemen in october 2012. Deze zijn inmiddels in gebruik bij de grote Ikhaya Labantwana school waar de kinderen, naast schoon drinkwater , ook voorlichting krijgen over het grote belang van schoon water . Ook in april 2014 gaan er weer een serie van deze betrouwbare, gemakkelijk te installeren en eenvoudig te onderhouden filters richting de Transkei.

Onze grote dank gaat uit naar Roel Somers van O buro Somers voor het ter beschikking stellen van de filters tegen kostprijs. tulipwaterfilter.nl