Giften aan Obonto

U kunt onze stichting steunen door een gift over te maken op rekeningnummer NL45ABNA0510823769

 

ANBI

Stichting Obonto is heeft een ANBI status van de Nederlandse Belastingdienst toegewezen gekregen. Dit betekent dat alle giften (boven 149 euro per jaar) aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.