Projecten

Kleinschalig

Stichting Obonto richt zich uitsluitend op kleinschalige projecten die relatief eenvoudig opgezet kunnen worden in de lokale gemeenschappen. Wij bieden mensen  ideeen en handvatten om zelf te kunnen werken aan een betere toekomst. Ons motto bij het opzetten van kleinschalige projecten is: voor de gemeenschap, in de gemeenschap en met de gemeenschap. Wij willen de lokale bevolking aansporen om zelf initiatieven te ontwikkelen. Uiteraard willen wij ze daar graag bij begeleiden. Om hulpafhankelijkheid te vermijden stellen we eisen aan de duurzaamheid en stimuleren we zelfredzaamheid op afzienbare termijn.

Pijlers

Stichting Obonto denkt dat onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid de pijlers zijn waarop een gemeenschap zich kan ontwikkelen en waarin traditie en cultuur een plaats kunnen blijven houden. Dit zijn dus ook de gebieden waarbinnen wij kleinschalige projecten zullen opzetten en ondersteunen.

Bestaande projecten

In Coffeebay en omgeving hebben we in het begin diverse projecten bezocht. Het leek ons op dat moment verstandig om een aantal lopende projecten te ondersteunen en verder uit te werken. Dit is handig omdat we nu kunnen werken met mensen die in het gebied wonen en goed op de hoogte zijn van de situatie ter plekke. We hebben een heleboel contacten opgedaan waar we veel van geleerd hebben over hoe wel (en hoe niet) te helpen.

Samenwerking

Sustainable Coffee Bay is een organisatie in Coffee Bay die verbonden is aan de Coffee Shack in Coffeebay. De Coffee shack is een backpackers hostel dat in 2000 is opgericht door Dave en Belinda Malherbe. Zij zijn zeer begaan met de gemeenschap van Coffeebay. Uiteraard bieden zij aan een aantal bewoners werk, maar daarnaast zijn zij actief met diverse projecten voor de gemeenschap. Samen met Dawn Brochenin en Igsaan Najaar zijn zij de drijvende krachten achter Sustainable Coffee Bay. Sustainable Coffee Bay heeft sinds eind 2011 een officiele Zuid-Afrikaanse NPO-status (non-profit-organisation).


 www.sustainablecoffeebay.org.za/