Werkgelegenheid

 

Coffee Bay Recycling & Upcycling Pilot 

Onbetwist een van de grote nadelen van een doorsijpelende moderne wegwerpcultuur in een ruraal traditionele samenleving als de Transkei is het zich ophopende afval. Plastics, glas, blikjes, chipszakjes, papier, karton etc. Achteloos wordt alles weggeknikkerd. Ontsierend, schadelijk en soms zelfs gevaarlijk voor mens en milieu. In andere gebieden is het besef al lang doorgedrongen dat bijna alle soorten afval, mits goed gesorteerd, werk en inkomsten kunnen opleveren. Nu de Transkei nog! Voor .Ontsierend, schadelijk en soms zelfs gevaarlijk voor mens en milieu..In andere gebieden is het besef allang doorgedrongen dat bijna alle soorten afval, mits goed gesorteerd, werk en inkomsten kunnen opleveren. Nu de Transkei nog! Voor een verder verslag van dit project zie www.stichtingobonto.webklik.nl/page/projecten-werkgelegenheid

 

Opleiding Montessori leraressen

Op 1 mei 2013 zijn 12 lokale vrouwen gestart met de opleiding voor Montessori kleuterjuffrouw. Deze opleiding wordt verzorgd door Montessori Centre South Africa. Stichting Obonto betaalt de opleiding voor deze dames, die over 2 jaar in de nieuwe school zullen weken of in een van de toekomstige satellietscholen die in de dorpen in de omgeving staan gepland.