Scholen en Obonto

Veel scholen in Nederland steunen een goed doel met een jaarlijkse markt, sponsorloop of actieweek. U kunt met uw school ook Stichting Obonto steunen. Wij vinden het heel belangrijk dat we niet alleen de kinderen in Zuid-Afrika met deze steun kunnen helpen. Het is minstens  zo belangrijk dat de kinderen hier er iets van leren en dat er eventueel een uitwisseling tot stand komt tussen de kinderen hier en de kinderen daar. Wij kunnen een presentatie geven over het leven en ons werk in Transkei, klassikaal of voor een grote groep, aangepast aan het niveau en de leeftijd van de kinderen. Verder hebben wij verschillende les voorbeelden zodat het goede doel op meerdere terreinen bij de kinderen wordt aangeboden. Bijvoorbeeld bij aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, handvaardigheid en Nederlands of taalles.