Ons doel

De stichting Obonto is opgericht in maart 2010. Het doel van de stichting is het opzetten, ondersteunen en stimuleren van lokale initiatieven en projecten voor en door  de Xhosabevolking in Transkei, Oos Kaap, Zuid Afrika, zodat deze mensen een betere kwaliteit van bestaan bereiken.

Dit doel willen wij verwezenlijken door het opzetten van kleinschalige projecten op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg. Dit zijn de drie pijlers waarop een gemeenschap zich kan handhaven en ontwikkelen. Wij proberen zo de Xhosabevolking te helpen de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren. 

Ook ondersteunen wij reeds bestaande initiatieven, die bijdragen aan de werkgelegenheid, gezondheidszorg en onderwijs in Transkei. In het gebied zijn enkele non-profit organisaties actief. Zij richten zich met name op de gezondheidszorg, onderwijs, aidsvoorlichting en aidspreventie. Een aantal van deze initiatieven zullen waar wenselijk en mogelijk door de stichting Obonto ondersteund worden.

 

Onze visie

Kleinschalige en overzichtelijke projecten.

Al onze projecten zijn kleinschalig en overzichtelijk. Wij denken dat een project zo meer kans van slagen heeft.  Wanneer een project te groot is en er te veel geld mee gemoeid is trekt dit vaak mensen met verkeerde bedoelingen aan. Wij hebben vaak gezien dat het geld dan verdwijnt in verkeerde zakken en er geen project is...

Ook financiëel willen we het project overzichtelijk, behapbaar en transparant houden; bedragen voor projecten worden altijd gefaseerd naar uitvoerders ter plekke overgemaakt. Wanneer het bedrag volledig verantwoord is d.m.v. bonnen en foto's maken wij pas het volgende deel over. 

Vanuit behoefte én samen mét lokale bevolking

Wij vinden het belangrijk dat we alleen projecten uitvoeren die vanuit de behoefte van de lokale bevolking komen. Ook moet de lokale bevolking meewerken bij het tot stand komen van het project. Zo is de kans het grootst dat de lokale bevolking zich verantwoordelijk voelt voor een project en uiteindelijk het eigenaarschap en daarmee ook de toekomst van het project gewaarborgd wordt.

Streven naar zelfredzaamheid

Het is de bedoeling dat een project na verloop van tijd zichzelf kan bedruipen. Wj maken van te voren dan ook een duidelijk plan en stellen een termijn vast waarop het project zelfstandig kan voortbestaan en wij het overdragen aan de lokale bevolking.  Een project mag niet (financiëel) hulpafhankelijk blijven.

Partners ter plekke

Omdat we zelf  niet altijd ter plekke zijn om de projecten te begeleiden, in de gaten te houden en eventueel bij te sturen zijn onze lokale partners erg belangrijk voor ons. Met deze partners maken we afspraken omtrent de uitvoering van de projecten en zij houden ons op de hoogte van de voortgang, eventuele problemen en leggen regelmatig financiële verantwoording aan ons af.