Beleidsplan 2014

Het beleidsplan voor 2014 omhelst de volgende punten:

1. Projecten:

Ikhaya Labantwna: de grote school in Jonga verder optimaliseren. Groentetuin uitbreiden, speeltuin aanleggen en Montessori leermaterialen opknappen.

Satellietschooltjes: starten met het klaarmaken van de eerste van 3 satellietschooltjes. De gebouwen in Mawotsheni, Qogi en Ngwanguba aanpassen en renoveren zodat ze voldoen aan de eisen die Zuid Afrikaanse overheid hieraan stelt. Inrichting en lesmaterialen organiseren.

Opleiding leraressen: de 8 overgebleven lokale vrouwen die de opleiding tot Montessori Teacher volgen bij het Montessori Centre South Africa blijven volgen en motiveren, onder andere door het in het vooruitzicht stellen van een werkplek en baan in een van de satellietschooltjes.

Timmerwerkplaats: Koos zal samen met Herbert Lotz de timmerwerkplaats afbouwen en inrichten. Handgereedschap wordt vanuit Nederland meegenomen. Herbert en Koos screenen de eerste 2 tot 3 leerlingen die vanaf augustus 2014 een opleiding krijgen van Herbert. Stichting Obonto geeft leeropdrachten, o.a. het vervaardigen van houten meubilair en kasten voor de inrichting van de satellietschooltjes in Qogi, Ngwanguba en Mawotsheni.

 

2. Samenwerking

De samenwerking met Stichting Willen en Doen die we in 2013 zijn gestart zal verder vorm worden gegeven in het Mawotsheni project, de timmerwerkplaats en de 3 nog te bouwen of aan te passen satellietschooltjes.

 

3. Vrijwilligers en vergoedingen

Pieter Westendorp heeft inmiddels een vrijwilligervisum voor een jaar, vanaf 15 april. Pieter zal voornamelijk werkzaam zijn op de school in Jonga en zal hand- en spandiensten verrichten bij de satellietschooltjes en de timmerwerkplaats.

Pieter zal hiervoor de wettelijk toegestane vergoeding ontvangen van 120 euro per maand.

De overige bestuursleden ontvangen in 2014 geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het is belangrijk met de projectgelden eerst de bestaande projecten af te ronden en de nieuwe projecten op te starten. Voor 2015 zullen we het vergoedingenbeleid opnieuw bekijken.