Noncha

10-11-2012 00:00

Sinds een paar maanden werkt Noncha voor Sustainable Coffee Bay. Deze vrouw uit Coffee Bay heeft de afgelopen maanden alle chiefs en headmens in de wijde omgeving van Coffee Bay bezocht om te vertellen over het belang Montessori kleuteronderwijs, de nieuwe school in Jonga en de nog te bouwen satellietschooltjes. Daarna is zij van hut tot hut gegaan om ouders (vooral moeders) te vertellen over de nieuwe school. Zij heeft al zo veel nieuwe kinderen voor Ikhaya Labantwana geworven dat er inmiddels wachtlijsten zijn. Ondertussen is Noncha druk bezig voor alle kinderen geboortebewijzen aan te vragen, die nodig zijn voor aanmelding bij de nieuwe school. Ook heeft zij met de moeders gesproken over volwassenonderwijs. De interesse is enorm! De vrouwen willen leren lezen en schrijven in hun eigen taal (Xhosa), Engels leren en computervaardigheden.

Het is de bedoeling dat Stichting Obonto samen met Sustainable Coffee Bay een gebouw op het terrein van de nieuwe school in Jonga gaat bouwen waar dit volwassenonderwijs gaat plaatsvinden. De ouders kunnen dan tegelijk met de kinderen naar school. EWr worden 2 lokalen en een bibliotheek en studiecentrum gebouwd. Elke ochtend kunnen er 40 volwassenen onderwijs volgen, in het ene lokaal Xhosa en Engels en in het nadere lokaal computervaardigheden en oefeningen op de computer. Na een uur wordt er dan omgewisseld. Voor dit project dienen we in 2013 samen met Sustainable Coffee Bay een voorstel in bij Wilde Ganzen.