STICHTING OBONTO

 

Vanaf april 2015 valt er nog veel meer te bekijken op onze vernieuwde website:

 
 

Sinds 2010 zij wij met hart en ziel bezig met onze Stichting Obonto. Teleurgesteld in bestaande grootschalige ontwikkelingssamenwerking en het mislukken van veel ongetwijfeld goedbedoelde initiatieven. Maar ook zijn we hoopvol voor de toekomst omdat de meeste mensen,met waar nodig een beetje hulp en aanmoediging,iets van hunleven en daarmee hun toekomst willen maken. Deze factoren hebben ons geïnspireerd tot het opzetten van onze eigen stichting en het op onze manier te doen. 

Wij werken in Zuid-Afrika in deTranskei, een bantustan of  thuisland in de apartheidstijd. Toen al een achterstandsgebied is de situatie er de laatste 20 jaar niet veel op verbeterend. Al vele eeuwen thuis van de Xhosa volkeren is het gebied nog steeds geisoleerd met geen industriele ontwikkeling en een slechte infrastructuur. Er bestaat een hoog niveau van analfabetisme en een lage levensverwachting ten gevolge van een tekort aan basisvoorzieningen zoals goed functionerende scholen en klinieken. Daarnaast wordt het gebied geteisterd door een schrikbarend hoge werkloosheid. Het lijkt het wel of de tijd, en daarmee de ontwikkeling, in deTranskei heeft stilgestaan.

Stichting Obonto heeft een eigen kijk op ontwikkelingsprojecten, samenwerking en hulp. Wij vinden dat mensen gestimuleerd moeten worden zelf iets van hun leven te maken met de vaak beperkte middelen die ze hebben. Uiteraard willen wij ze een duwtje in de rug geven, steunen, op weg helpen en adviseren. En er zijn een aantal basisvoorwaarden nodig voor dit streven: de toegankelijkheid tot gezondheidszorg en onderwijs is immers voor ieder mens essentieel. Juist op deze gebieden helpt de stichting Obonto.

Bovendien zorgen wij er voor dat alle geld dat ons ter beschikking wordt gesteld om projecten te realiseren ook daadwerkelijk daar terecht komt waar het voor bedoeld is. Om dit te kunnen garanderen werken wij intensief samen met mensen ter plekke.